Normal_borstvoeding_baby_borst_voeding

Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat eerdere onderzoeken naar borstvoeding wellicht een vertekend beeld geven. De voordelen van borstvoeding tegenover flesvoeding voor de ontwikkeling van baby's zouden daarin worden overschat. Dat meldt Nu.nl

Voor de uitgebreide studie werden ruim 8000 kinderen gevolgd vanaf hun babytijd tot volwassenheid. De onderzoekers keken naar verschillende kenmerken van gezondheid en intelligentie. Aanvankelijk leken proefpersonen die als baby borstvoeding hadden gehad iets gezonder dan proefpersonen die flesvoeding hadden gekregen, zoals voorgaande studies ook aantoonden.

Een ander beeld kwam naar voren toen de wetenschappers een specifieke groep onder de loep namen: broertjes en zusjes uit eenzelfde gezin waarvan de één flesvoeding had gekregen en de ander borstvoeding. Binnen deze groep bleken nauwelijks verschillen te bestaan in gezondheid en intelligentie. Bij de borstvoedingsgroep bleek astma zelfs iets vaker voor te komen.

Volgens de onderzoekers hebben eerdere onderzoeken waarschijnlijk een vertekend beeld geschetst doordat kinderen die borstvoeding kregen vaker uit hoogopgeleide, welgestelde gezinnen komen. De positieve effecten van hun omgeving op hun ontwikkeling worden mogelijk ten onrechte aan borstvoeding gekoppeld. “Ik zeg niet dat borstvoeding helemaal geen voordelen heeft op bijvoorbeeld de voeding en immuniteit van pasgeborenen op de korte termijn”, zegt hoofdonderzoekster Cynthia Cohen, “maar laten vanaf nu wat realistischer zijn over wat borstvoeding wel en niet kan doen.”

© Nationale Zorggids