Normal_depressie_ongelukkig_verdrietig

Het Trimbos-instituut is op zoek naar deelnemers voor een onderzoek naar de effectiviteit van Positief Zwanger. Deze  internetcursus richt zich op het voorkomen en verminderen van depressieve klachten bij zwangere vrouwen van Turkse of Marokkaanse afkomst. Dit meldt GGZnieuws.

Een depressie is niet altijd zichtbaar, maar komt bij vrouwen in de leeftijdsfase waarin ze kinderen ter wereld brengen veel voor. Met name bij zwangere vrouwen van Turkse of Marokkaanse afkomst komen relatief veel depressieve klachten voor.

Na de bevalling hebben depressieve moeders er moeite mee een band op te bouwen met hun kind. Tegelijkertijd hebben kinderen van depressieve moeders een verhoogd risico om gedragsproblemen en stemmingswisselingen te ontwikkelen in hun latere leven.

Het Trimbos-instituut heeft met Positief Zwanger een zes lessen durende cursus ontwikkeld waarin zwangere vrouwen leren wat zij kunnen doen om zich fijner te voelen en meer van het leven te genieten. De deelnemers kunnen de cursus thuis via internet achter de computer volgen. Omdat het Instituut wil weten of de cursus een positieve bijdrage levert zijn zij op zoek naar deelnemers die een aantal vragenlijsten willen invullen. Opgeven voor het onderzoek kan via www.positiefzwanger.nl. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het onderwerp.

© Nationale Zorggids