Normal_baby_zwanger_verpleegkundigen_kind

Eerstelijns geboortecentra zitten in de financiële problemen, Vooral de kleinere centra voor geboortezorg dreigen failliet te gaan. Het CDA heeft vragen gesteld aan minister Schippers van Volksgezondheid over de mogelijkheid tot volwaardige financiering van geboortecentra. Dit meldt verloskundigenorganisatie KNOV.

Eerstelijns geboortecentra vormen een middenweg tussen bevallen thuis en bevallen in het ziekenhuis of een polikliniek. De centra zijn verbonden aan een ziekenhuis maar bieden extra voorzieningen als een huiselijke omgeving, de aanwezigheid van kraamzorg en de mogelijkheid voor de partner om te overnachten.

Volgens de KNOV ontstaan de financieringsproblemen doordat zorgverzekeraars vinden dat geboortecentra een deel van de benodigde financiering zelf met de ziekenhuizen moeten regelen. In de praktijk leidt dit tot onvoldoende dekking van de kosten voor geboortecentra.

Het CDA vindt dat geboortecentra een zelfstandig recht hebben op volwaardige financiering. De centra zouden hierover met de zorgverzekeraars afspraken moeten kunnen maken zonder extra zaken te moeten regelen met de ziekenhuizen. Volgens het CDA zou de Nederlandse Zorgautoriteit in juni 2013 hebben toegezegd met een oplossing te komen maar tot dusver zijn er geen veranderingen geweest. Beroepsorganisatie KNOV hoopt dat de vragen van het CDA een doorbraak opleveren die de geboortecentra van faillissement kunnen redden.

©Nationale Zorggids