Normal_baby_fles_1

Het voedsel dat kinderen met een laag geboortegewicht krijgen heeft een grote invloed op hun groei en ontwikkeling. Er zijn aanwijzingen gevonden dat extreem vroeg geboren baby's een hogere eiwit en energiebehoefte hebben. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Tot deze bevinding kwam Monique van de Lagemaat in een promotie-onderzoek dat zij voltooide aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij onderzocht de effecten van voeding op kinderen met een laag geboortegewicht. 
 
Daarnaast kwam uit haar onderzoek naar voren dat het ontwikkelen van insuline resistentie een risico is van een te snelle inhaalgroei bij te vroege baby's die prenataal of postnataal groeivertraagd zijn. De insuline resistentie die zij door de te snelle groei ontwikkelen leidt vervolgens tot het ontstaan van een metabool syndroom op latere leeftijd.
 
© Nationale Zorggids