Normal_red_house_school_english_class

Visuele problemen door stoornissen in de waarneming en de verwerking van visuele prikkels komen vaak voor bij kinderen die prematuur of dysmatuur geboren zijn. Daarnaast hebben vroeggeboren kinderen een gemiddeld lagere intelligentie dan niet te vroeg geborenen. Onderzoekers vonden daarnaast een direct verband tussen beeldverwerkingsstoornissen en intelligentie. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Voor dit onderzoek onderzochten wetenschappers van het VUmc en Visio 116 zeer prematuur of dysmatuur geboren kinderen van 5 jaar oud. De resultaten van deze kinderen werden vergeleken met die van 73 kinderen die wel aterm geboren waren. De kinderen werden onderzocht via een visusonderzoek op stoornissen in gezichtsscherpte, gezichtsveld, oogbeweging en fixatie, kleur- en dieptewaarneming en contrastgevoeligheid. Het visuele-perceptie-onderzoek controleerde daarnaast of de verwerking van visuele prikkels adequaat verliep. Het herkenen van voorwerpe en bewegingen en ruimte inzicht werd hierbij getest. 
 
Vroeggeborenen scoorden slechter op zowel het visusonderzoek als het visuele-perceptie-onderzoek. Het verband tussen deze 2 afwijkingen was echter maar klein: slechts 1 op de 3 kinderen met een cerebrale visuele stoornis werd opgespoord met een visusonderzoek. Een cerebrale visuele stoornis is een stoornis in de beeldverwerkingscapaciteit van de hersenen. 
 
Daarnaast hadden de premature kinderen een lagere intelligentie. Hun verbale intelligentie was 99, terwijl de aterm geborenen 110 scoorden. En het performaal IQ was 97, ook lager in vergelijking met de 107 van de controlegroep. De lagere intelligentie hing samen met de visuele problemen, met name de performale intelligentie. 35 procent van de verschillen tussen de intelligentie van aterm geborenen en vroeggeborenen konden worden verklaard door cerebrale visuele stoornissen. De verbale intelligentie werd hier maar 10 procent  door beïnvloed. 
 
© Nationale Zorggids