Normal_baby_voetjes

Vrouwen met overgewicht hebben meer kans op een doodgeboren kind dan moeders met een gezond gewicht. Daarnaast hebben kinderen van te zware moeders een verhoogde kans om na de geboorte te overlijden. Dat blijkt uit een omvangrijke studie die is verschenen in The Journal of the American Medical Association, zo meldt de Volkskrant.

Onderzoekers analyseerden 38 studies waarin het verband is onderzocht tussen het gewicht van (aanstaande) moeders en de sterfte van hun (ongeboren) baby. In totaal beschikten ze over de gegevens van zo'n tien miljoen vrouwen, van wie bijna vijftig duizend kinderen voor of rond de geboorte overleden. Uit de cijfers komt naar voren dat de BMI (Body Mass Index) van een moeder een belangrijke rol speelt in de overlevingskans van haar kind.

In Nederland geldt er een richtlijn voor huisartsen om vrouwen met een BMI van 30 of hoger het advies te geven om af te vallen, voordat ze denken aan zwanger worden. Uit de nieuwe studie blijkt nu echter dat ook een weinig verhoogde BMI tot meer babysterfte leidt.

Vanaf een BMI van 25 en hoger nemen de risico's op perinatale sterfte sterk toe. Van de tienduizend  aanstaande moeders met een gezond gewicht stierven 76 kinderen voor of tijdens de geboorte. Bij zwangere vrouwen met een BMI van dertig lag dit cijfer op 102 en bij een BMI van veertig ging het om 270 sterfgevallen.

© Nationale Zorggids