Logo_naviva

In juli 2014 wordt Yunio kraamzorg onderdeel van Naviva uit Deventer. De overname zal geen gevolgen hebben voor klanten en medewerkers. Sensire draagt de zeggenschap over Yunio kraamzorg over aan Naviva, waarbij de naam en de huisstijl van Yunio meeverhuizen. Het onderdeel Yunio jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus) blijft wel onder het bestuur van Sensire. Dat meldt kraamzorgorganisatie Naviva.

Naviva wil zich graag inzetten om Yunio kraamzorg van een goede toekomst te verzekeren. Met ruim 630 medewerkers biedt Naviva aan meer dan 10.000 jonge gezinnen per jaar kraamzorg in het midden en oosten van Nederland. Naviva-bestuurder Ginel van Weering is blij met de overname. 'Wij zijn al actief in een deel van het werkgebied van Yunio en hebben altijd goede contacten met Yunio gehad. Naviva zal als professionele kraamzorgaanbieder aan Yunio de impuls geven die het verdient. Beide partijen vormen samen een grote regionale speler en kunnen daardoor de belangen van de kraamzorg beter behartigen. De focus ligt op het investeren in kwaliteit van (keten)zorg en innovatie, met als uiteindelijk doel het voor de cliënt waarborgen van goede kraamzorg ook in het werkgebied van Yunio', aldus Van Weering.

De overname is goedgekeurd door de medezeggenschapsraden en zal na goedkeuring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar verwachting in de maand juli rond zijn. Ouders die gebruikmaken van de kraamzorg van Yunio of die zich hiervoor hebben aangemeld, kunnen blijven rekenen op dezelfde kraamzorg. De 350 medewerkers van Yunio kraamzorg behouden hun huidige functie, arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten.

© Nationale Zorggids