Logo__cid_image004_png_01cfedd0

De cliënt geeft Naviva een 9. Terwijl medewerker Naviva een gemiddeld cijfer van 8,3 toekennen. Naviva is één van de koplopers van 111 instellingen die hebben meegedaan aan een landelijke benchmark bij (thuis)zorginstellingen. Het Benchmarkonderzoek zorg richt zich op medewerkertevredenheid, cliënttevredenheid en de bedrijfsvoering. Op alle onderdelen scoort Naviva dus als koploper. Dit meldt Naviva kraamzorg. 

 
Van de deelnemende kraamzorgorganisaties zit Naviva bij de allerbeste en mag zich daarmee koploper noemen. Naviva krijgt een 8,3 van haar medewerkers voor werkbeleving. Het gemiddelde van de zogenoemde ‘koplopers’, de deelnemende organisaties die het hoogste scoren, is een 7,8. Ruim 71% van alle medewerkers heeft de enquête ingevuld en daarvan geeft 72% Naviva een 9 of 10 op de vraag of zij Naviva als werkgever zou aanbevelen  bij familie en vrienden. 27,5 % geeft een 7 of  een 8. 
 
Ook op alle andere indicatoren in het onderzoek scoort Naviva kraamzorg ruim hoger dan het gemiddelde van de deelnemende organisaties. Op 2 indicatoren na zelfs hoger dan het gemiddelde van alle zogenoemde  ‘koplopers’. Daarnaast zijn de scores van Naviva per indicator ook allemaal hoger dan de gemiddelde scores van de kraamzorgaanbieders die deel hebben genomen. 
 
Uit eigen onderzoek blijkt al jaren een grote tevredenheid bij cliënten over de kraamzorg die Naviva biedt. Dit onafhankelijke onderzoek staaft deze tevredenheid.  Cliënten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt geven Naviva een 9. Uiteraard is Naviva kraamzorg daar erg blij mee en ziet de organisatie dit als een stimulans om dit resultaat voor de toekomst vast te houden en waar mogelijk nog te verbeteren. Ook met dit cijfer zit Naviva bij de best presterende zorgorganisaties; zij scoren tussen een 8,4 en een 8,7.
 
© Nationale Zorggids