Normal_baby_wegen

Bijna 95 procent van de kinderen tussen nul en vier jaar gaat naar het consultatiebureau. Ouders en verzorgers waarderen het consultatiebureau met een ruime voldoende. Tien jaar geleden lag het aantal kinderen dat door een bureau wordt gezien nog op negentig procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek, zo meldt de NOS.

Vrijwel alle kinderen van nul tot een jaar worden door hun ouders naar het consultatiebureau gebracht. Gemiddeld is in 2011/2013 ongeveer 99 procent van alle kinderen in hun eerste levensjaar volgens hun ouders of verzorgers gezien door een consultatiebureau. Tegen de tijd dat het kind vier jaar oud is, zakt dat aantal naar 85 procent.

Jongens bezoeken het consultatiebureau even vaak als meisjes. Ook het percentage autochtone en allochtone kinderen dat afgelopen jaar het consultatiebureau bezocht is nagenoeg gelijk. Het maakt geen verschil of kinderen in de stad wonen of op het platteland en ook het inkomensniveau van gezinnen speelt geen rol. Ouders zijn door de bank genomen tevreden over het consultatiebureau en geven gemiddeld een rapportcijfer van 7,3.

© Nationale Zorggids