Normal_normal_luiers2342

De gemeente Hengelo start begin januari een proef met wasbare luiers. De gemeente zoekt hiervoor ouders van dertig kinderen ‘in de luiers’. Deze ouders gaan vanaf januari 100 dagen wasbare luiers uitproberen bij hun kinderen. De gemeente stelt de luiers beschikbaar. Ouders hoeven ze alleen zelf te wassen. De wasbare luiers zijn hetzelfde als wegwerpluiers, behalve dat ze niet weggegooid maar gewassen worden. Ontlasting komt niet in de luier, maar op een inlegvel. Dit mag worden doorgespoeld. Dit meldt de gemeente Hengelo.

Hengelo is vorig zomer gestopt met het gescheiden inzamelen van luierafval. Het leverde te weinig milieuwinst op en kostte teveel geld. Nu zoekt de gemeente Hengelo een andere manier om inwoners met luierafval tegemoet te komen. De gemeente is op zoek naar gebruikerservaring rond wasbare luiers. Geïnteresseerde ouders met kinderen die nog luiers dragen kunnen zich opgeven via afval@hengelo.nl.

In december komt de proefgroep voor een instructiebijeenkomst bij elkaar. Vervolgens gebruiken de ouders vanaf 1 januari 100 dagen wasbare luiers. De proef wordt breed ingezet met verschillende soorten wasbare luiers. Via Facebook wisselen ouders hun ervaringen en tips uit. Daarnaast vindt een evaluatiegesprek plaats bij de ouders. De gemeente Hengelo heeft eerder een proefgroep inzet; de Waste Watchers. Met het compostvat, de gootsteenvermaler en bokashi-emmer is bekeken hoe etensresten en tuinafval hergebruikt kunnen worden.

De hoeveelheid restafval in Hengelo neemt af. Wat hoeveelheid betreft nemen luiers dus een steeds grotere plek in de container in. Wasbare luiers geven geen afval. Wegwerpluiers zorgen echter voor 1000 kilo afval per kind. Dat is één verbrandingsoven vol. Wasbare luiers moeten natuurlijk wel gewassen worden, maar stoten tijdens hun hele levensduur (productie en afvalverwerking) 1,5 tot 2,5 minder CO2 uit dan wegwerpluiers, ondanks de energie die nodig is om ze te wassen. Bij gebruik van wasbare luiers kunnen ouders 500 tot 700 euro besparen inclusief waskosten in een luierperiode van 2 jaar. Redenen genoeg voor de gemeente om te onderzoeken wat alternatieven zijn op luiergebied.

© Nationale Zorggids