Normal_zwanger_zwangerschap_gezin

In de afgelopen drie jaar werden in Nederland steeds minder kinderen geboren. Het krijgen van kinderen werd uitgesteld door onder meer de economische crisis. Aan deze dalende lijn is nu een einde gekomen, zo blijkt uit een nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). In 2014 werden 175.000 baby's geboren, 3.000 meer dan in 2013. Dat meldt Metronieuws.

Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in Nederland is 1,75 en zal in de komende jaren stabiel blijven. Omdat het aantal vrouwen van rond de dertig jaar oud zal toenemen, wordt in de komende jaren een stijgend aantal geboorten verwacht. Rond 2030 zullen er naar verwachting 193.000 kinderen worden geboren.

Ook de levensverwachting van de kinderen die vanaf nu worden geboren zal stijgen. Van de kinderen die in 2014 zijn geboren zullen de jongetjes gemiddeld 79,9 jaar oud worden en de meisjes 83,3 jaar. In 2060 zal deze levensverwachting zeven jaar hoger liggen. De stijgende levensduur zal leiden tot een flinke toename van het aantal ouderen. Volgens de prognose van het CBS zal het aantal 65-plussers (nu drie miljoen) stijgen naar 4,9 miljoen in 2040 en 4,7 miljoen in 2060. Het aantal tachtigplussers (nu 0,7 miljoen) zal in 2060 zijn gestegen naar twee miljoen.

© Nationale Zorggids