Normal_onvlee

Sinds kort is het IJsselland Ziekenhuis gestart met een speciaal spreekuur voor zuigelingen. Het spreekuur richt zich op het monitoren - en waar nodig bijsturen - van de gezondheid en de ontwikkeling van jonge kinderen tot de leeftijd van 1 jaar. Doelgroep van dit speciale spreekuur zijn te vroeg geboren baby’s, ‘te klein’ geboren kinderen en kinderen die problemen hebben ondervonden rond de geboorte. Dat meldt het IJsselland Ziekenhuis.

‘Deze kinderen zijn vaak enige tijd opgenomen op de kinderafdeling van ons ziekenhuis en kind en ouders maken een (in)spannende en vaak stressvolle periode door. De verdere ontwikkeling van deze kinderen, motorisch en mentaal, is kwetsbaarder dan die van de gemiddelde baby. Ook gezondheidsproblemen, problemen rondom de voeding en taal-spraakontwikkeling en spanningen in de opvoeding kunnen in het eerste levensjaar (en soms ook daarna) tot problemen leiden’, vertelt kinderarts I.M. Onvlee-Dekker.

De zorg rondom deze kwetsbare kinderen werd tot nu toe niet gestroomlijnd aangeboden binnen één dag, waardoor kind en ouders soms meerdere keren terug moesten komen voor afspraken op verschillende dagen. Bij het nieuwe spreekuur kunnen (afhankelijk van de behoefte van kind en ouders) verschillende zorgverleners worden betrokken. De kinderarts en de kinderfysiotherapeut zijn in elk geval bij elk bezoek aanwezig. Op indicatie zijn de lactatiekundige, logopediste, diëtiste, psycholoog, maatschappelijk werkende of de pedagogische medewerker aanwezig.

Op het nieuwe spreekuur werken de kinderartsen nauw samen met de kinderfysiotherapeut. Zij kennen de ouders meestal ook al van de intensieve opnameperiode die voorafgegaan is. Samen vervolgen zij de ontwikkeling van de kinderen tijdens minimaal vier bezoeken. De kinderarts focust op de ontwikkeling van de baby, die op verschillende vlakken kan gaan stagneren. De kinderfysiotherapeut brengt de motoriek van de baby in kaart, waarbij gekeken wordt naar de kwaliteit van het bewegen in relatie tot het ontwikkelingsstadium. Onvlee-Dekker: 'Wij hopen door dit nieuwe spreekuur de stroomlijning van de zorg rondom de kwetsbare baby nog meer te waarborgen en vroegtijdig te kunnen bijsturen en zo nodig te verwijzen naar de benodigde zorg verlenende instanties.'

© Nationale Zorggids