Normal_baby_nyima_gambia_skb_winterswijk

Verloskundigen die een tolk nodig hebben bij het contact met zwangere asielzoekers kunnen sinds 1 januari 2015 terecht bij Concorde Tolken. Dit vertaalbureau heeft de tolkdiensten van Tolkvertaalcentrum Nederland (TvcN) overgenomen. Dat meldt de beroepsorganisatie voor verloskundigen KNOV.

In de verloskunde is een goede communicatie belangrijk. Een cliënt moet toestemming kunnen geven voor de behandeling. Wanneer een verloskundige niet met de cliënt in een begrijpelijke taal kan communiceren moet een tolk worden ingeschakeld.  De verloskundige maakt zelf een inschatting of de hulp van een tolk gewenst is. In de 'Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg' kunnen verloskundigen en andere zorgmedewerkers nalezen of en wanneer het noodzakelijk is om een professionele tolk in te schakelen.

De inzet van tolken voor asielzoekers worden volledig vergoed door de overheid. Voor iedere asielzoeker, die een zorgpas heeft van de RZA (Regeling Zorg Asielzoekers), kan een tolk geboekt worden via Concorde Tolken. Concorde Tolken zal de gemaakte kosten van de tolkendienst rechtstreeks declareren bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het recht om kosteloos gebruik te maken van een tolk vervalt zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt.

© Nationale Zorggids