Normal_normal_childbirth_bevalling_baby_zwangerschap_wiki_-c_

Nederlandse vrouwen die toch al een kleine kans op complicaties hebben, hebben geen verhoogd risico op complicaties als zij thuis bevallen van hun kind. Dat blijkt uit een landelijk cohortonderzoek van onderzoekers van verschillende medische centra, meldt Skipr.  

De onderzoekers analyseerden de gegevens van thuis- en ziekenhuisbevallingen tussen 2000 en 2009 van meer dan een miljoen vrouwen met een ‘laagrisicozwangerschap’. Zij stellen dat thuis bevallen net zo veilig is als in het ziekenhuis, maar de bevindingen van het onderzoek gelden alleen binnen “een systeem van verloskundige zorg waarin de thuisbevalling goed is ingebed, met adequate risicoselectie, geschoolde verloskundigen en een goed verwijssysteem naar de tweede lijn.”

Steeds minder vrouwen in Nederland kiezen voor een thuisbevalling. Ongeveer twintig procent van de geboorten vindt thuis plaats. Omdat in Nederland de babysterfte hoger ligt dan in vergelijkbare landen, stelden critici dat dit kwam door de thuisbevallingen. Volgens Skipr is dit onjuist, want het nieuwe onderzoek concludeert dat een thuisbevalling niet onveiliger is dan bevallen in het ziekenhuis.

© Nationale Zorggids