Normal_baby6

Volgens onderzoekers van de University of California kan het effectiever zijn om door middel van een nieuwe bloedtest een foetus te screenen op downsyndroom dan met bestaande niet-invasieve screeningsmiddelen. De onderzoekers testten de accuraatheid van een non-cellulaire DNA bloedtest op 16.000 vrouwen. De test bleek effectiever en gaf veel minder vals-positieve resultaten. Dit meldt de Universiteit van Californië.

De nieuwe bloedtest kan tussen de tiende en veertiende week van de zwangerschap chromosoon-abnormaliteiten bij de foetus aantonen. Een klein deel van het DNA van de foetus zweeft rond in het bloed van de moeder. De bloedtest focust zich op deze deeltjes. Met de test kan worden vastgesteld of het ongeboren kind het syndroom van Down, het syndroom van Edward of het syndroom van Patau heeft. 

De onderzoekers testten de bloedtest op 16.000 zwangeren. 38 vrouwen brachten een kind met het syndroom van Down ter wereld. De bloedtest had bij alle 38 baby's inderdaad vastgesteld dat zij het downsyndroom hadden. Dezelfde groep van 16.000 vrouwen werd gescreend met de standaard gebruikte niet-invasieve screeningsmiddelen. Er werd bijvoorbeeld bloed afgenomen wat gecontroleerd werd op hormonen en proteïnen die in verband worden gebracht met chromosoon-afwijkingen. Deze screeningsmethoden identificeerden 30 van de uiteindelijk 38 baby's met downsyndroom. De onderzoekers concluderen daarom dat de bloedtest een effectiever screeningsmiddel is dan deze niet-invasieve methoden, hoewel ze er wel voor waarschuwen dat er ook nadelen kleven aan de bloedtest. 
 
Volgens onderzoeker Mary Norton gaf de bloedtest ook veel minder vals-positieve uitkomsten. De bloedtest stelde in negen gevallen dat er sprake was van een downsyndroom terwijl dit niet zo bleek te zijn. De standaard screeningsmethoden gaven 854 vals-positieve uitkomsten. Tien baby's werden door de bloedtest gediagnosticeerd met het edwardssyndroom, één hiervan was vals-positief. Bij de standaard screening waren 49 uitkomsten vals-positief. Het patausyndroom werd door de bloedtest bij twee foetussen geïdentificeerd, één werd met dit syndroom geboren. De standaard screening leverde 28 vals-positieve resultaten op. 
 
© Nationale Zorggids