Normal_baby_handje

Wanneer vrouwen meer vertrouwen hebben in hun vaardigheden om een kind op te voeden tijdens de zwangerschap, dan hebben ze minder depressie- of angstklachten na de geboorte. Dit geldt ook omgekeerd, aldus promovenda Floortje Kunseler. Het temperament van de baby heeft daarnaast invloed op het opvoedvertrouwen van hun moeder. Dit meldt Vakblad Vroeg.

Wanneer de baby een moeilijker temperament heeft, verzwakt het zelfvertrouwen van de moeders. “Voor het eerst is aangetoond dat dit nog sterker gold voor vrouwen met nare herinneringen aan hun eigen jeugd”, aldus Kunseler. 
 
Kunseler richtte zich in haar onderzoek op de samenhang tussen een laag opvoedvertrouwen en het hebben van angst- en depressieklachten. Kunseler: “Hoewel klachten en opvoedvertrouwen vaak afzonderlijk of maar op één moment worden bekeken, zouden ze juist ook in combinatie met elkaar een negatief effect kunnen hebben op moeders.” Op die manier wil de promovenda beter zicht te krijgen op de aanpassing van vrouwen aan het ouderschap.”
 
Volgens Kunseler, promovenda bij de VU, hebben vrouwen die met ernstige angst- en depressieklachten kampen tijdens de zwangerschap baat bij vroege preventie- of interventieprogramma’s. Wanneer deze programma's gericht zijn op succeservaringen kunnen zij het welzijn van de moeders vergroten. Hetzelfde geldt voor moeders met een laag opvoedvertrouwen. 
 
© Nationale Zorggids