Normal_images__4_

De multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding is herzien. Daarbij is een verandering in het weegbeleid doorgevoerd. Tevens is de richtlijn onder het beheer gesteld van het Platform Borstvoeding. Dit houdt in dat alle organisaties die verenigd zijn in dit platform nu gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de richtlijn. Dit meldt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 

De richtlijn Borstvoeding is een richtlijn die is ontwikkeld voor zorgverleners. De richtlijn helpt de zorgprofessionals wanneer zij te maken hebben met moeders van gezonde baby's die borstvoeding geven, of willen geven. Veel verschillende zorgaanbieders zijn betrokken bij de begeleiding en ondersteuning van moeders die borstvoeding (willen) geven. De multidisciplinaire richtlijn biedt alle zorgverleners uniforme informatie. De richtlijn dateerde echter uit 2009. 
 
TNO heeft daarom de richtlijn herzien. Dit is gebeurd in samenwerking met het Platform Borstvoeding. Daarbij is er één inhoudelijke verandering doorgevoerd, aldus de KNOV. Het weegbeleid is aangepast. In de nieuwe richtlijn staat dat baby's voortaan niet beoordeeld worden op een 'rigide' 7 of 10 procent grens, maar dat iedere dag een maximale standaarddeviatiescore wordt aangehouden. De makers van de richtlijn hopen zo dat er geen onnodige onrust uitbreekt en dat er minder verwijzingen plaatsvinden en de baby's minder bijgevoed worden. 
 
De nieuwe richtlijn is te vinden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NJC). 
 
© Nationale Zorggids