Normal_baby4

Wanneer een verloskundige een constante rol heeft in het geboorteproces, ervaren de vrouwen hun zwangerschap en alles eromheen als positiever, zijn ze tevredener en is de kans op interventies kleiner. Dit blijkt uit nieuw onderzoek, aldus de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 

Tijdens de Cochrane review zijn de resultaten van 15 onderzoeken onder de loep genomen. De gegevens van 17.674 zwangere vrouwen werden tegen het licht gehouden. 
 
Wanneer een zwangere via het midwife-led care model zorg krijgt zijn de vrouwen vaker tevreden over de ontvangen zorg en was de kans op interventies kleiner dan bij vrouwen die geen midwife-led care model zorg kregen. 
 
Ook werd het midwide-led continuity zorgmodel bekeken. Hierbij is de verloskundige de casemanager in het zorgproces. De verloskundige is constant betrokken bij de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode. Bij dit model wordt de zorg door zo min mogelijk zorgverleners gegeven, om de vertrouwensband tussen de zorgverlener en de zwangere te verbeteren. De zwangere vrouwen zouden positiever zijn over de zorg die zij ontvangen hebben. 
 
© Nationale Zorggids