Normal_download__3_

De Gezondheidsraad is door minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om onderzoek te doen naar de noodzaak van het aanpassen van het vaccinatiebeleid op het gebied van kinkhoest. De Gezondheidsraad onderzoekt ook of er extra beschermingsregelen ingesteld moeten worden om jonge zuigelingen tegen kinkhoest te beschermen. Dit meldt de Gezondheidsraad. 

Minister Edith Schippers heeft de Gezondheidsraad gevraagd om te kijken of de huidige vaccinatiestrategie aangepast dient te worden. Om de twee tot vier jaar blijken zich in Nederland epidemische verheffingen van kinkhoest voor te doen. De raad onderzoekt daarom nu of een aanpassing nodig is om kinkhoest effectiever te kunnen bestrijden. 

Het verzoek van de minister richt zich in het bijzonder om de vraag of aanvullende maatregelen nodig zijn voor jonge zuigelingen, voordat deze door vaccinatie beschermd zijn. De Gezondheidsraad verwacht in november een uitspraak te doen. 

© Nationale Zorggids