Normal_internet100

Woensdag 24 februari 2016 tijdens de Negenmaandenbeurs lanceren twee kraamverzorgenden een nieuw concept voor de kraamzorg: Babybalance een website voor het bekijken van instructie- en voorlichtingsvideo’s voor (aanstaande) ouders die zich optimaal, met de juiste (beeld)informatie kunnen voorbereiden op de komst van hun baby. Daarnaast kunnen de video’s van Babybalance als naslagwerk worden geraadpleegd als de kraamverzorgende en of verloskundige niet aanwezig is tijdens de kraamtijd en de periode daarna. Dat meldt Babybalance. 

De combinatie van kraamzorg thuis en Babybalance wordt geheel vergoed vanuit de zorgverzekering. Babybalance kan daarmee alleen afgenomen worden in combinatie met kraamzorg thuis. Iedere (aanstaande) ouder heeft de mogelijkheid voor toegang tot de volledige video’s.  Babybalance neemt haar deel van de Wettelijke Eigen Bijdrage voor haar rekening die iedere ouder betaalt voor kraamzorg thuis. Ouders die geen volledige kraamzorg thuis kunnen of willen afnemen krijgen Babybalance er altijd extra bij. Ouders die wel volledige kraamzorg thuis (49 uur) ontvangen kunnen dit combineren met Babybalance. Deze wordt dan ingezet voor de helft van het aantal uur voorlichting dat gemiddeld minimaal (9 uur) thuis wordt gegeven.
 
Babybalance is de eerste ontwikkeling op het gebied van eHealth in de geboortezorg: het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Het betreft in de eerste instantie een andere, plaats- en tijdsonafhankelijke, wijze van het leveren van conventionele zorg.  Als zodanig gaat eHealth altijd over innovatie van het reguliere zorgproces.

©Nationale Zorggids