Normal_baby_voetjes_zoon_jongen

Baby's die te vroeg worden geboren hebben doorgaans minder sterke botten dan baby's die rond de uitgerekende datum ter wereld komen. Dit blijkt uit Noors onderzoek waar in totaal 186 mensen aan deelnamen. De zwakke botten zijn mogelijk het gevolg van een calciumtekort dat ontstaat omdat het ongeboren baby niet lang genoeg calcium van de moeder krijgt. Dit meldt Nu.nl.

Het onderzoek vergeleek de botmassa en botsterkte van 52 volwassenen die te vroeg waren geboren, 52 volwassen die om een andere reden een laag geboortegewicht hadden en 82 volwassenen die rond hun uitgerekende datum ter wereld kwamen met een normaal geboortegewicht. Opvallend was dat de botten van de vroeggeborenen gemiddeld dunner waren dan die van de deelnemers met een normaal geboortegewicht. De botmassa was lastiger te meten, omdat dit ook van de bouw van de deelnemers afhangt. Kleine deelnemers hadden minder botmassa, maar alleen bij de groep die te vroeg geboren was waren de botten ook daadwerkelijk minder dik.

In de laatste weken van de zwangerschap krijgt de baby veel calcium van de moeder. Wanneer een baby te vroeg geboren wordt, wordt deze overdracht gestopt en is het mogelijk dat de botten dunner  blijven. Het is daarom aan te bevelen om te vroeg geboren kinderen met een speciaal dieet te ondersteunen. Met extra calcium, vitamine D en lichaamsbeweging is het mogelijk om het aantal botbreuken op latere leeftijd te verminderen.

© Nationale Zorggids