Normal_time-273857_960_720

De Nationale Zorggids introduceert het maandoverzicht. Hierin zijn de belangrijkste nieuwsitems van de afgelopen maand te vinden. Enkele onderwerpen worden uitgelicht. Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van zorgnieuws dat de afgelopen maand de revue heeft gepasseerd.


Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Al enkele maanden is er veel gesteggel over de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Partijen voor en partijen tegen de standaard laten zich horen, maar in april en mei bereikte de onenigheid een hoogtepunt toen de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) tegen de Zorgstandaard stemde en vervolgens uit het College Perinatale Zorg (CPZ) stapte. Begin mei nam Zorginstituut Nederland de regie over. Voor 1 juni zou het een aangepaste tekst voorleggen aan alle betrokken partijen. Echter lijkt een overeenstemming bij lange na niet bereikt. Met name de KNOV en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie staan lijnrecht tegenover elkaar.

Eind mei ontving minister Schippers een brandbrief van Centra voor Zwangerschap en Geboorte. De kosten binnen de geboortezorg lopen op terwijl de kwaliteit van zorg niet verbetert. Daarom wil de organisatie dat de minister de gesprekken over de integrale bekostiging stopzet. Inhoudelijk gezien staat Centra voor Zwangerschap en Geboorte voor de Zorgstandaard, maar de regionale samenwerkingsverbanden komen onder druk te staan. De minister heeft de strijdende partijen tot orde geroepen.


Levenseindepil, oftewel de laatstewilpil

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillige Levenseinde (NVVE) wil ouderen die niet terminaal ziek zijn, maar wel vinden dat ze een voltooid leven hebben voorzien van een levenseindepil. Met een pilot wil de vereniging laten zien dat veel bezwaren die de overheid worden aangedragen, niet nodig zijn. Ouderen die niet terminaal ziek zijn, maar wel een einde willen maken aan hun leven komen op dit moment niet in aanmerking voor euthanasie. De D66 komt dit jaar nog met een wetsvoorstel dat het voor senioren mogelijk moet maken om hun leven te beeindigen als ze er zelf klaar mee zijn en er niets meer van kunnen verwachten.

Ouderenorganisatie Unie KBO ziet de levenseindepil niet als het antwoord op het complexe probleem waar sommige ouderen mee lopen en ziet graag dat ouderen met een doodswens op een andere manier benaderd worden, waardoor een dergelijke pil niet meer nodig is.


Overschot Wmo-budgetten

Begin april werd bekend dat gemeenten veel geld hebben overgehouden van het budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze maand zet de discussie zich voort, want waar komt het overschot exact vandaan en wat kunnen de gemeenten eraan doen? De schuld van de overschotten binnen de Wmo wordt met name bij staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gelegd. Hij moet uitzoeken hoe het komt dat gemeenten miljoenen euro's hebben overgehouden.


Overig zorgnieuws

  • De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelde op 18 mei dat de huishoudelijke hulp wel degelijk onder de Wmo valt. Hiermee maakt het een einde aan een juridisch steekspel tussen enkele gemeenten, belangenorganisaties en hulpbehoevenden.
  • Voor het eerst in Nederland is een vondelingenkamer gebruikt. Een jonge vrouw uit Groningen droeg haar pasgeboren kind over aan vrijwilligers van de stichting Beschermde Wieg.
  • Sigarettenpakjes met afschrikwekkende plaatjes kwamen in de winkels te liggen. Het doel van de maatregel is om mensen, met name jongeren, ervan te weerhouden om te roken. Uit enkele reacties van tieners blijkt dat zij niet onder de indruk zijn van de gewijzigde pakjes.
  • Uit cijfers van het CBS bleek dat in 2014 ruim 421.000 minderjarige kinderen opgroeien op of onder de armoedegrens. 1 op de 8 kinderen in Nederland loopt het risico op te groeien in armoede.
  • De overheid heeft vorig jaar meer dan 50 procent aan persoonsgebonden budgetten uitbetaald dan van tevoren beraamd was. Door de chaos die vorig jaar ontstond bij het uitbetalen van de budgetten heeft het kabinet een tegenvaller van 426 miljoen euro te incasseren.
  • Het UWV wil grote herbeoordelingsachterstanden wegwerken door onlangs afgestudeerde basisartsen in te zetten. Zij zullen als onervaren UWV-artsen fungeren en arbeidsongeschikten herkeuren. Minister Asscher zoekt nog naar een andere oplossing.

©Nationale Zorggids