Normal_bof_inenting_

Uit het RIVM-rapport ‘Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland’  blijkt dat de gemiddelde deelname per vaccinatie tussen de 92 en 99 procent ligt. Wel is de deelname aan de meeste vaccinaties met ongeveer 0,5 procent afgenomen. Dit meldt RIVM.

Voor zuigelingen is deze afname voor het tweede achtereenvolgende jaar zichtbaar. In het verleden zijn regionaal vaker dergelijke schommelingen waargenomen, maar ze zijn nu voor het eerst in het hele land geconstateerd. Een verklaring hiervoor ontbreekt. 
 
Vanaf 2012 wordt niet alleen aan kinderen van risicogroepen, maar aan alle kinderen de hepatitis B-vaccinatie aangeboden. Het blijkt echter dat juist binnen de risicogroepen de vaccinatie niet altijd gegeven wordt en controleonderzoek ook niet altijd uitgevoerd wordt. 
 
De deelname aan de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is met 61 procent gelijk gebleven. De deelname onder zuigelingen in Caribisch Nederland is met 92 tot 100 procent ook onveranderd gebleven.
 
Het Rijksvaccinatieprogramma bestaat uit twaalf inentingen voor infectieziekten bij kinderen. In Nederland wordt met vrijwillige vaccinatie een hoge vaccinatiegraad bereikt. Op deze manier kan voorkomen worden dat infectieziekten weer terugkomen en dat kwetsbare (nog) niet gevaccineerde kinderen tegen ziekten worden beschermd.
 
© Nationale Zorggids