Normal_copyright_stockfreeimages_dokter_arts

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie wil alle klachten in verband met Essure onderzoeken. Afgelopen maart bleek sterilisatie door middel van Essure-implantaten te zorgen voor allergische klachten. De NVOG riep vrouwen op om zich te melden bij een gespecialiseerde gynaecoloog die de implantaten kan verwijderen. In een nieuw bericht laat de vereniging weten de problemen hieromtrent volledig de aandacht te geven. Want, wat nu ook blijkt, is dat een grote groep vrouwen die de sterilisatie heeft ondergaan hierover positief te spreken is. Dat meldt de NVOG.

De vereniging wil voorkomen dat vrouwen die positief zijn, de indruk krijgen dat ook zij de implantaten moeten laten verwijderen. Daarom is het belangrijk dat iedere vrouw vooraf goed en eerlijk geïnformeerd wordt over Essure. Bovendien moeten zorgprofessionals al beschikbare alternatieven bekendmaken zodat de vrouw een goede beslissing kan maken.

Als een vrouw toch besluit over te gaan tot verwijdering van Essure omdat de klachten niet opwegen tegen de sterilisatie zelf, heeft de NVOG een lijst gepubliceerd met alle ziekenhuizen waarin gynaecologen werken die de Essure-implantaten kunnen verwijderen. Voordat een arts overgaat tot verwijdering, dient eerst een gesprek en aanvullend onderzoek plaats te vinden. Eventuele andere oorzaken van de klachten moeten worden uitgesloten. Het verwijderen van Essure is geen moeilijke ingreep, maar wel is het nodig dat gynaecologen hierin worden geschoold omdat anders de kans bestaat dat slechts delen van de veertjes uit het lichaam worden gehaald.

Esssure-sterilisatie maakt gebruik van kleine veertjes die in de eileiders worden geplaatst. In Nederland hebben zo’n 20.000 vrouwen Essure-implantaten. In maart waren er tot dan toe ongeveer 180 verwijderd. 

Door: Redactie Nationale Zorggids