Normal_copyright_stockfreeimages_polsmeter_bloeddruk_druk_drukmeter_

Het Radboudumc gaat vrouwen die tijdens hun zwangerschap een ernstig verhoogde bloeddruk hebben gehad, op afstand monitoren. Het onderzoek zal in Nederland en Duitsland worden uitgevoerd en heeft als doel om hoge bloeddruk bij deze vrouwen eerder op te sporen en tijdiger te behandelen dan nu vaak het geval is. Dat meldt het Radboudumc.

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken bij vrouwen in de Westerse samenleving. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen die tijdens een zwangerschap een ernstig verhoogde bloeddruk (preeclampsie/HELLP syndroom of zwangerschapsvergiftiging) hebben gehad, een hoger risico hebben om op latere leeftijd hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Vroege opsporing van risicofactoren is een belangrijke methode om het ontstaan van aderverkalking met als gevolg hart- en vaatziekten te voorkomen.

Het Radboudumc gaat onderzoeken of thuismonitoring van de bloeddruk hierin van waarde kan zijn. Vanuit drie Duitse en drie Nederlandse ziekenhuizen in de Euregio Rhijn/Waal zullen 300 vrouwen (35-60 jaar) die vroeger een preeclampsie/HELLP hebben gehad, gevraagd worden deel te nemen. De helft van de vrouwen zal met moderne eHealth applicaties via de smartphone zelf thuis de bloeddruk meten met regelmatige terugkoppeling naar de onderzoekers. De andere helft van de vrouwen krijgt deze faciliteiten niet. Na twee jaar zal beoordeeld worden of zelfmetingen van de bloeddruk zinvol zijn bij deze doelgroep en meerwaarde bieden in de vroege opsporing van hoge bloeddruk. Ook zal de gebruiksvriendelijkheid getest worden, in nauwe samenwerking met het REshape Center van het Radboudumc.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Radboudumc, Rijnstate Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, St. Josef Krankenhaus GmbH, Krankenhaus Bethaniente en het St. Antonius Hospital. Gisteren was het Dress Red Day. Deze dag riep de Hartstichting iedereen op iets roods te dragen om aandacht te vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids