Normal_antidepressiva__depressie__medicijnen

Het Erasmus MC opent vanaf 12 oktober een spreekuur voor zwangere vrouwen die antidepressiva slikken. Het Rotterdamse ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland die advies op maat biedt voor aanstaande moeders die medicatie krijgen. Op dit moment is er nog te weinig bekend over het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Het spreekuur ‘Zwanger en Antidepressiva’ begeleidt vrouwen hierin. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Vrouwen kampen vlak voor of tijdens hun zwangerschap vaak met de vraag of ze moeten stoppen met het slikken van antidepressiva of niet. Stoppen heeft zijn voor- en nadelen. Een zwangere vrouw die stopt met slikken van antidepressiva verlaagt het risico op schade voor de baby. Zo is het risico op hartafwijkingen, ademhalingsproblemen, vroeggeboorte en autisme lager. Echter kan stoppen gevaarlijk zijn voor de vrouw zelf. Zo kunnen angsten en depressieve klachten terugkomen. “Ook dat heeft uitkomsten voor het kind, zoals vroeggeboorte of emotionele problemen”, zegt zwangerschapspsychiater Mijke Lambregtse-van den Berg. Middels een Stop or Go?-onderzoek worden vrouwen begeleid in de keuze om te stoppen of door te gaan met het slikken van antidepressiva.

Of een vrouw met stoppen met het slikken van medicatie is afhankelijk van de voorgeschiedenis van de moeder en de bekende risicofactoren. Het spreekuur van het Erasmus MC is speciaal voor vrouwen die al langere tijd medicatie slikken, maar psychisch stabiel zijn. Deze groep vrouwen krijgt vaak wisselende adviezen. Bij hen is het juist van groot belang om naar de voorgeschiedenis te kijken. “Behandelaars moeten goed kijken naar de voorgeschiedenis van de vrouw en wat haar risicofactoren zijn. Van een afstand beoordelen of iemand moet stopen of doorgaan met medicatie is niet verantwoord”, aldus Lambregtse.

In Nederland zijn er verschillende pop-poli’s waar zwangere vrouwen die kampen met psychische problemen terechtkunnen. Zij worden begeleid door een psychiater, kinderarts en verloskundige of gynaecoloog. Bij deze pop-poli’s geldt niet de eis dat een vrouw psychisch stabiel is om in aanmerking te komen voor advies. 

Door: Redactie Nationale Zorggids