Normal_normal_zwangerschapstest_pregnancy_test_result_wiki_-c_

Uit onderzoek van Rutgers en Fiom blijkt dat jonge meiden (niet ouder dan twintig jaar) met een licht verstandelijke beperking (lvb) zich niet bezighouden met het voorkomen van een zwangerschap. Vaak hebben ze een kinderwens, actief en passief. Dat meldt Fiom.

Fiom en Rutgers wilden uitzoeken hoe jonge vrouwen met een licht verstandelijke beperking (een IQ tussen de 50 en 85) een tienerzwangerschap ervaren en wat voor informatie en begeleiding zij nodig achten. Werk en opleiding zijn onderwerpen waar de meiden met een lvb doorgaans niet mee bezig zijn. Datzelfde geldt voor het voorkomen van een zwangerschap, vaak omdat ze onvoldoende kennis hebben over hun eigen lichaam, anticonceptie en seksualiteit.

Hoewel de jonge vrouwen blij ze met een zwangerschap, is het vaak onverwacht. Twijfel bestaat vrijwel nooit: een zwangerschap wordt geromantiseerd. Uit de achttien diepte-interviews blijkt dat bijna alle vrouwen hun zwangerschap hebben voltooid. Alleen vrouwen met een slechte relatie of zonder relatie overwogen een abortus. Vaak werden de vrouwen pas voor een keuze gesteld als hun omgeving de opties aandroeg.

Fiom en Rutgers pleiten voor goede aangepaste seksuele voorlichting, waarbij informatie vooral vaak herhaald dient te worden. De huidige voorlichting sluit niet goed aan en is te beperkt. Naast de algemene onderwerpen als anticonceptie en seksualiteit, is het ook verstandig om aandacht te besteden aan goed ouderschap en het tijdstip van het ‘oprichten’ van een gezin. Begeleiding van jonge meiden met een lvb die zwanger zijn zou bovendien intensiever moeten. Ondersteuning bij het regelen van inkomen, een huis en opvoeding is nodig, concluderen Fiom en Rutgers. Het is de taak van de begeleiders en zorgprofessionals om zelf actief hulp aan te bieden, omdat de vrouwen dat zelf niet doen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids