Normal_stad_mensen_bevolking

De vier grote steden kregen er in 2016 de meeste inwoners bij, vooral door veel baby’s en immigratie. In ruim een op de vijf gemeenten daalde het aantal inwoners. Veel van deze gemeenten liggen in het noordoosten van Nederland. Dat meldt CBS.

Amsterdam groeide in de eerste elf maanden van 2016 van alle Nederlandse gemeenten het sterkst, met ruim 15.000 inwoners. Op 1 december 2016 woonden er bijna 850.000 mensen in de hoofdstad. In dezelfde periode groeiden ook de andere drie grote steden sterk. Rotterdam kreeg er ruim 8.000 inwoners bij, Den Haag en Utrecht ruim 4.000. 

In verhouding tot het aantal inwoners groeiden alle vier de grote steden sinds 2008 vrijwel elk jaar harder dan Nederland als geheel. Landelijk kwamen er in 2016 (tot 1 december) per saldo 6 mensen per duizend inwoners bij. In Amsterdam waren dat er 18 per duizend, gevolgd door Rotterdam (13), Utrecht (12) en Den Haag (9). Utrecht was tot 2015 de sterkste groeier van de vier, maar de afgelopen twee jaar is dat Amsterdam.

De bevolking van de vier grote steden groeide in 2016 zowel door natuurlijke groei, als door buitenlandse migratie. Met andere woorden: er werden meer baby’s geboren dan dat er mensen overleden en er vestigden zich meer immigranten dan dat er inwoners emigreerden. Vooral in Amsterdam kwamen veel immigranten en werden veel baby’s geboren. 

Daar staat tegenover dat Amsterdam, net als Den Haag en Utrecht, inwoners verloor door binnenlandse verhuizingen. Dat was ook in 2015 al het geval. In vergelijking met de periode 2008-2014 verlaten weer meer gezinnen de grote steden. Zij vestigen zich voornamelijk in de randgemeenten. Van de vier grote steden trok in 2016 alleen Rotterdam iets meer inwoners uit andere gemeenten aan dan dat er Rotterdammers naar elders in Nederland verhuisden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids