Normal_vaccins

Vanuit het rijksvaccinatieprogramma worden kinderen gevaccineerd tegen twaalf infectieziekten. Het gaat om vaccinaties die door de overheid zijn aangemerkt als essentieel. Toch kunnen ouders hun kinderen (en zichzelf) laten inenten tegen andere ziektes, zoals het rotavirus, kinkhoest of waterpokken. Veel ouders zijn daarvan niet op de hoogte, omdat de overheid deze vaccinaties niet aanbiedt. Dat meldt RTL Nieuws.

Vaccinaties tegen kinkhoest, waterpokken en het rotavirus zijn goedgekeurd door de Gezondheidsraad. Maar na goedkeuring worden ze niet direct in het rijksvaccinatieprogramma geplaatst. De Gezondheidsraad wil dat het RIVM begint met een voorlichtingscampagne over vaccinaties die ouders kunnen aanvragen, maar nog niet vergoed worden.

Waar waterpokken in Nederland nog niet in het rijksvaccinatieprogramma zit, is dat in 44 andere landen wel zo. Maar ook in Nederland krijgt bijna ieder kind te maken met deze (veelal ongevaarlijke) ziekte. Jaarlijks overlijden twee tot drie mensen aan de gevolgen van waterpokken. Kinderen vanaf 11 maand oud kunnen voor 100 euro ingeënt worden tegen de waterpokken. De vaccinatie biedt geen 100 procent bescherming, maar 83 procent. Een tweede vaccinatie na één tot twee maand biedt extra bescherming en maakt de inenting voor 95 procent effectief. Dergelijke vaccinaties worden aangeboden door de huisarts of GGD.

De Gezondheidsraad adviseert zwangere vrouwen om zich in te enten tegen kinkhoest. Hoewel baby’s hiertegen al worden ingeënt, treedt het pas in volle werking na drie prikken. Aanstaande moeders die het vaccin tijdig halen, geven hun kindje tijdens de eerste paar maanden extra bescherming.

Medio september pleitten deskundigen voor inenting tegen het rotavirus bij baby’s. Per jaar overlijden in Nederland gemiddeld zes tot zeven kinderen aan een besmetting met rota en belanden naar schatting vijfduizend kinderen ermee in het ziekenhuis. In 2010 was een meerderheid van de Gezondheidsraad voor toevoeging van rota-vaccinatie aan het Rijksvaccinatieprogramma. Het ging toen niet door omdat de ziektelast niet als groot genoeg werd beschouwd, omdat er relatief ‘weinig’ kinderen aan overlijden. De Gezondheidsraad is momenteel bezig met een hernieuwd advies over het vaccin. 

Door: Redactie Nationale Zorggids