Normal_zwanger_buik_zwangerschap_baby

Per 1 april kan iedere zwangere vrouw die dat wenst gebruikmaken van de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT). De NIPT is beter in het uitsluiten of het ongeboren kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, dan de huidige combinatietest. Een ander voordeel van de NIPT is dat er geen risico’s zijn voor het ongeboren kind zoals bij invasieve testen. Dat meldt het NIPT Consortium. 

De start van de NIPT als eerste screeningstest is in de afgelopen maanden intensief voorbereid door de acht universitair medische centra, de betrokken beroepsgroepen, de NIPT-laboratoria (VUmc, ErasmusMC, Maastricht UMC+), de regionale centra voor prenatale screening en het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Het RIVM heeft nieuw voorlichtingsmateriaal voor zwangere vrouwen en hun partner ontwikkeld waarin staat uitgelegd welke keuzes ze hebben ten aanzien van deze screening.

Een goede counseling van zwangeren staat bij het aanbieden van prenatale screening voorop. Zwangeren moeten een goed geïnformeerde keuze kunnen maken tussen wel of niet deelnemen aan de screening. Als zwangeren willen deelnemen aan de screening kunnen zij per 1 april kiezen voor de combinatietest of de NIPT. Zwangeren betalen 175 euro voor de NIPT, vergelijkbaar met de kosten van de combinatietest. Geschoolde counselors, veelal de eigen verloskundige of gynaecoloog, begeleiden de vrouwen bij het maken van hun keuzes. Het RIVM heeft samen met de regionale centra voor prenatale screening en andere experts materialen ontwikkeld voor de counselors, om hen goed te informeren over de aankomende verandering. Daarnaast zijn alle counselors, voorafgaand aan de invoering van de NIPT, verplicht bijgeschoold.

Voor de meeste zwangeren betekent de keuze voor NIPT dat ze nog maar één test nodig hebben om een betrouwbare uitslag te krijgen. Wanneer de NIPT geen aanwijzing geeft voor down-, edwards- of patausyndroom, is geen vervolgonderzoek nodig. Bij een afwijkende NIPT uitslag is nog wel een invasieve test (vruchtwaterpunctie of vlokkentest) nodig om zekerheid te krijgen.

Het NIPT Consortium, waarin de acht Nederlandse UMC’s samenwerken met de beroepsorganisaties NVOG, KNOV, VKGN en VKGL, gaat de TRIDENT-2 studie de komende drie jaar uitvoeren. Doel is om tot een zo goed mogelijke inrichting van het aanbod van NIPT te komen, en tot de uitvoering ervan in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt ook onderzocht welke keuzes zwangeren maken en wat hun ervaringen met de NIPT zijn.

Door: Redactie Nationale Zorggids