Normal_zwanger__ouders__baby__in_verwachting

Gendia, een in België gevestigd laboratorium dat de niet-invasieve prenatale test (NIPT) aanbiedt, start een kort geding tegen de Staat der Nederlanden in verband met een subsidieregeling voor universitair medische centra (UMC's) die de Staat per 1 april in werking wil laten treden. Gendia is van mening dat deze subsidieregeling ongeoorloofde staatssteun oplevert. Nederlandse vrouwen kunnen met de test laten onderzoeken of hun ongeboren baby een genetische afwijking heeft. Dit meldt Gendia.

Met de subsidieregeling zal alleen aan de acht Nederlandse universitair medische centra (UMC's) subsidie verleend worden voor het verrichten van de NIPT als eerste prenatale test. De NIPT zal de combinatietest, die momenteel als eerste prenatale test wordt ingezet, vervangen. De subsidieregeling is zodanig geformuleerd dat andere laboratoria die momenteel de NIPT verzorgen, geen aanspraak op deze subsidie kunnen maken.

Volgens Gendia wordt de Nederlandse zwangere vrouw met de nieuwe subsidieregeling een keuzemogelijkheid onthouden. De NIPTdie Gendia aanbiedt, is wereldwijd al ruim één miljoen keer uitgevoerd en heeft een hoge specificiteit en sensitiviteit. Deze Harmony test is de meest gevalideerde NIPT wereldwijd. Het is daarnaast niet bekend wat de betrouwbaarheid is van de NIPT die de UMC's zullen aanbieden.

Met een NIPT-test kan via het bloed van de moeder worden onderzocht of de ongeboren baby aangeboren afwijkingen heeft. Het gaat onder meer om het downsyndroom, het edwardssyndroom en het patausyndroom. De test kent geen risico voor het kind, zoals nu nog wel het geval is met de invasieve testen zoals de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest. Vanaf 1 april is de test beschikbaar in de acht universitair medische centra in Nederland.

Door: Redactie Nationale Zorggids