Normal_baby_kraamzorg_3453452

De eerste Landelijke Samenwerkingsafspraken (LSA) Preventie van wiegendood staan online. De LSA geeft aanbevelingen aan alle professionals die op bepaalde wijze betrokken zijn bij de preventie van wiegendood. Dit meldt ZonMw.

ZonMw vindt het belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg de samenwerking en afstemming met zorgpartners als de huisarts en de kinderarts nog verder versterkt wordt en stimuleert onder meer projecten om te komen tot Landelijke Samenwerkingsafspraken (LSA). Deze worden als module toegevoegd aan bestaande richtlijnen. Met huisartsen, forensische artsen, kraamzorg en professionals uit de tweedelijns zorg heeft de jeugdgezondheidszorg inmiddels landelijke afspraken gemaakt voor de richtlijn Preventie van Wiegendood. 
 
In Nederland komt wiegendood, het plotseling overlijden van een ogenschijnlijk gezonde zuigeling, veel minder voor dan 3 decennia geleden. Om te voorkomen dat het aantal gevallen weer stijgt, is deze LSA ontwikkeld. Hierdoor kunnen (toekomstige) ouders op ieder moment dezelfde inhoudelijke adviezen en voorlichting ontvangen.
 
Op de richtlijnenwebsite van het NCJ is de LSA in te zien en te downloaden via de eerder ontwikkelde JGZ-richtlijn Preventie van wiegendood. Op termijn zullen ook een aantal specifiek toegeruste toolkitproducten beschikbaar komen die de implementatie van de LSA ondersteunen.
 
De richtlijn is ontwikkeld door TNO met subsidie vanuit het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013 tot en met 2018. 
 
Door: Redactie Nationale Zorggids