Normal_normal_zwanger__geboorte__zwangerschap

Om zwangere vrouwen beter te kunnen begeleiding in hun gewichtstoename, is een voorlichtingsprogramma ontwikkeld door de Academie Verloskunde Maastricht (AVM). Verloskundigen gaven aan niet altijd de juiste kennis en middelen te hebben om een gezonde levensstijl bij de vrouwen te promoten. Met ‘Kom aan!’ zijn er nu handvatten opgesteld voor zowel de verloskundige als de zwangere vrouw. Dit meldt Academie Verloskunde Maastricht. 

In het onderzoek van de AVM lag de focus op gezonde gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Dit heeft niet alleen een gunstig effect op de zwangerschap, maar kan ook overgewicht in moeders en kinderen tegengaan. Echter moeten verloskundigen dan wel weten hoe zij zo’n gezonde gewichtstoename kunnen stimuleren.

De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van de richtlijnen van het Institute of Medicine (IOM) om criteria op te stellen voor gezonde gewichtstoename. Ook is gebruik gemaakt van het protocol Intervention Mapping. ‘Kom aan!’ biedt tips voor verloskundigen en zwangere vrouwen. De nadruk ligt op kennisvermeerdering van verloskundigen en het verbeteren van hun gespreksvaardigheden. Zo zijn zij beter in staat om de vrouwen te begeleiden en waar nodig bij te sturen.

Voor vrouwen is er een e-healthprogramma ontwikkeld. Dit programma bevat onder andere educatieve filmpjes en screeningslijsten die vrouwen kunnen raadplegen. Via de gewichtscurve kan de zwangere zelf ook bijhouden wat de gewichtstoename is.

Door: Redactie Nationale Zorggids