Normal_vader4235

Een Kamermeerderheid heeft ingestemd met het trekken van een gele kaart over de Europese voorstellen voor meer vaderschapsverlof en betaald ouderschapsverlof. Daarmee zeggen ze dat ze vinden dat niet Europa maar Nederland zelf moet gaan over deze beslissing. SP, VVD, CDA en PVV hebben gepleit voor deze gele kaart. Dat meldt FNV.

Eerder trok Polen al een gele kaart. Wanneer een derde van de Europese landen een gele kaart trekt zal de Europese Commissie het voorstel moeten heroverwegen. Europese landen kunnen nog tot vandaag bezwaar aantekenen. 

FNV vindt een gele kaart niet aan de orde omdat er al Europese wetgeving is op het terrein van ouderschapsverlof. Bovendien kunnen minimumnormen ten aanzien van verlof er voor zorgen dat er in Europa een gelijk speelveld wordt gecreëerd. Daardoor worden werknemers met zorgtaken in de open Europese markt beter beschermd.  

Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid: “Nederland heeft zich door een gele kaart te trekken buitenspel gezet op een belangrijke thema voor alle Europese werknemers. Juist op dit onderwerp had Nederland met andere lidstaten kunnen optrekken voor een eerlijker verdeling van werk en zorg. Ons land loopt al hopeloos achter en bungelt ongeveer onderaan in Europa met bijvoorbeeld vaderschapsverlof en betaald ouderschapsverlof. Ouders met minder inkomen kunnen zich nu financieel niet veroorloven ouderschapsverlof op te nemen.”

Door: Redactie Naitonale Zorggids