Normal_vader_papa_baby

Sinds langere tijd wordt er in Nederland gesteggeld over verlenging van het vaderschapsverlof. Deze week is de eerste grote Nederlandse bank overstag gegaan: ING geeft nieuwe vaders een maand lang doorbetaald vaderschapsverlof. Een langer verlof ligt alleen nog niet vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Hoe is dat nu geregeld en wat staat vaders te wachten? 

Op dit moment hebben partners van nieuwe moeders recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen ouderschapsverlof. Dat ouderschapsverlof is veelal onbetaald waardoor er minder vaak gebruik van wordt gemaakt. Asscher wil ervoor zorgen dat de drie onbetaalde dagen alsnog betaald worden, maar hij stuitte eerst op weerstand van de VVD en later op weerstand van de formatiepartijen. 

Naast Ierland en Zwitserland heeft Nederland op Europees niveau de slechtste verlofregeling voor vaders. Gemiddeld genomen krijgen vaders acht weken doorbetaald verlof. In Duitsland krijgen vaders negen weken doorbetaald, en in België gaat het zelfs om negentien weken. Zuid-Koreanen en Japanners krijgen het langst betaald verlof, namelijk een jaar. Amerikanen, Canadezen, Duitsland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland hebben officieel nul dagen verlof. Verlofdagen staan daar niet opgenomen in de wet.

Petitie

In 2015 werd een uitbreiding van het vaderschapsverlof op de kaart gezet. Ouders van Nu overhandigde (nu demissionair) minister Asscher destijds een petitie met daarop 40.000 handtekeningen. Asscher liet toen al een positief geluid horen, maar ook in 2015 was VVD tegen het plan van een langer ouderschapsverlof.

Bedrijfsleven neemt zelf initiatief

Het eerste Nederlandse bedrijf dat zelf het initiatief nam tot uitbreiding van het vaderschapsverlof was Yonego, een internetmarketingbedrijf uit Breda. Vaders daar krijgen sinds januari vorig jaar vier weken betaald verlof.

Begin 2017 volgde Mastercard Nederland. Nieuwe vaders mogen daar acht weken betaald vrij nemen om bij hun pasgeboren kindje te zijn. Diverse kleine consultancybureaus bieden vaders soms twee maanden betaald verlof. Sommige bedrijven in het buitenland hebben een nog uitgebreider vaderschapsverlof dan Mastercard. Zo mogen nieuwe vaders bij het Zweedse Spotify een half jaar verlof opnemen en vaders die werkzaam zijn bij Facebook mogen vier maanden thuis blijven. Netflix geeft een vader de vrijheid om zoveel verlofdagen op te nemen als hij nodig acht. 

De eerste Nederlandse gemeente die overgaat oplanger verlof voor vaders is Rotterdam. Ambtenaren van wie de partner een kindje heeft gekregen, krijgen mogelijk vanaf volgend jaar langer doorbetaald om bij hun pasgeboren kind te zijn. Rotterdam wil het kraamverlof uitbreiden naar drie weken, waarbij 70 procent van het loon wordt doorbetaald.

Ruzie in Brussel

Als het aan de Europese Commissie ligt krijgen alle nieuwe vaders in Europa minstens tien dagen betaald verlof. Werkgevers in Europa hebben alleen te kennen gegeven dat deze maatregel een negatieve invloed gaat hebben op de werkgelegenheid. Ook wordt verwacht dat diverse lidstaten het niet eens zullen zijn met de bemoeienis van de Europese Commissie. Een Kamermeerderheid stemde eind juni in met het trekken van een gele kaart over de Europese voorstellen voor meer vaderschapsverlof en betaald ouderschapsverlof. De boodschap is dat ze vinden dat niet Europa, maar Nederland zelf moet gaan over deze beslissing.

Hoe nu verder in Nederland?

Het wetsvoorstel van demissionair minister Asscher kon een maand geleden op op steun rekenen, zo leek het. Hij wist een Kamermeerderheid bij elkaar te krijgen voor het voorstel voor langer verlof. De eerste twee dagen zouden dan betaald worden door de werkgever, de overige drie dagen door het UWV.
Het was de bedoeling dat het voorstel op donderdagavond 29 juni besproken zou worden. Maar de vier formatiepartijen stemden die donderdagmiddag voor het schrappen van het debat. Door dit verzet lijkt het erop dat het plan van Asscher voorlopig in de ijskast is gezet. Wanneer hierover daadwerkelijk een debat plaatsvindt is onbekend.

Door: Redactie Nationale Zorggids