Logo_288320_343708102371026_1098228794_o

Kinderopvang Humanitas voert, evenals ING, betaald vaderschapsverlof in voor vaders en niet-biologische moeders. De ontwikkeling van kinderen vindt plaats in een brede cirkel van betrokkenen in het gewone leven rondom het kind. Vanuit de overtuiging ‘ouderschap doe je samen’ wil Kinderopvang Humanitas niet wachten op een kabinetsbesluit over een wettelijk recht op vaderschapsverlof. Dit meldt Kinderopvang Humanitas.

Vaders en niet-biologische moeders moeten de mogelijkheid hebben om vanaf het begin een stevige band met hun kind op te bouwen en een rol te hebben in de ontwikkeling van het kind. Bestuursvoorzitter Sacha Ausems: "Al langer lag ook bij ons het idee om deze regeling te treffen. Het sluit aan bij de behoefte die er leeft en in de ogen van onze organisatie is het ook niet meer van deze tijd om alleen moeders betaald verlof te bieden."

Het is daarnaast voor kinderen en hun ontwikkeling goed wanneer er zowel vrouwelijke als mannelijke pedagogisch medewerkers actief zijn binnen de kinderopvang. Kinderopvang Humanitas wil een aantrekkelijke werkgever zijn en hoopt dat met deze regeling meer mannen de weg weten te vinden naar een baan bij Kinderopvang Humanitas.

Kinderopvang Humanitas is één van de grootste kinderopvangaanbieders zonder winstoogmerk, met kinderdagverblijven, centra voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen door heel Nederland.

Door: Redactie Nationale Zorggids