Normal_borstvoeding_baby

Deze week is het voor de 25ste keer Wereld Borstvoedingsweek. Met deze week wordt jaarlijks aandacht besteed aan het belang van borstvoeding. Het thema van 2017 is Samen sterk voor borstvoeding en draait om samenwerking. Moeders die elkaar steunen in het geven van borstvoeding, partners, familieleden of vrienden die een moeder steunen, maar ook zorgverleners en borstvoedingsorganisaties die samenwerkingen opzoeken. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest om borstvoeding. Het lijkt erop dat steeds meer moeders kunstmatige flesvoeding geven in plaats van borstvoeding. De vraag die aan alle discussies over babyvoeding ten grondslag ligt is: is borstvoeding nog steeds normaal en/of zou het weer normaal moeten worden? 

Het Voedingscentrum benadrukt op haar website dat vrouwen zich goed moeten laten informeren over over het geven van borstvoeding en flesvoeding. Volgens het Voedingscentrum is borstvoeding de beste voeding voor de baby en de gezondheid van de vrouw. Het advies is doorgaans om ten minste zes maanden borstvoeding te geven, “en daarna zolang moeder en kind dat willen en zich daar prettig bij voelen. Een baby profiteert het meest als hij ten minste zes maanden borstvoeding krijgt, maar elke week telt”.

In 2015 startte nog 80 procent van de moeders met borstvoeding en 20 procent van de moeders ging direct na de geboorte over op kunstmatige flesvoeding, zo blijkt uit cijfers van Volksgezondheid en Zorg. Het aantal pasgeboren kinderen dat direct na de geboorte borstvoeding krijgt was in 2015 vergelijkbaar met de jaren 2002, 2003 en 2007. Het verschil is dat moeders in 2015 langer borstvoeding gaven dan moeders in de jaren ervoor, zegt Volksgezondheid en Zorg. Twee jaar geleden was er dus geen dalende trend zichtbaar, of dat nu wel het geval is, is niet bekend. Het lijkt erop dat kunstmatige flesvoeding steeds populairder wordt.

Voordelen van borstvoeding

Borstvoeden heeft voordelen voor kind én moeder. De voordelen van moedermelk voor het kindje: borstmelk bevat alle voedingsstoffen die een baby nodig heeft. De baby krijgt daarnaast belangrijke afweerstoffen van de moeder binnen (waarmee het immuunsysteem wordt opgebouwd) en kinderen die borstvoeding hebben gehad hebben een kleinere kans op overgewicht op latere leeftijd. Ook de moeders zelf ervaren voordelen, zoals het sneller op gewicht komen na de bevalling. Het geven van borstvoeding blijkt bovendien de band tussen moeder en kind te versterken door het directe huid-op-huidcontact.

Er zijn veel vrouwen die ondanks bovengenoemde voordelen kiezen voor kunstmatige flesvoeding of niet anders kunnen dan flesvoeding geven. Borstvoeding geven gaat niet vanzelf en soms lukt het helemaal niet. Sommige vrouwen hebben bijvoorbeeld zelf niet genoeg melk om hun kindje te kunnen voeden of het lukt niet om het kindje aan de borst te laten drinken. Ook medicijngebruik of een ziekte kunnen redenen voor vrouwen zijn om geen borstvoeding te geven.  Een andere overweging is het vooruitzicht van werk. Vrouwen maken zich zorgen over de combinatie van borstvoeding met werk. Werkgevers zijn verplicht om een kolfruimte beschikbaar te stellen, maar lang niet alle werkgevers doen dat. Twee op de tien vrouwen heeft geen kolfruimte tot haar beschikking en één op de acht vrouwen krijgt niet (volledig) uitbetaald voor de tijd die zij besteedt aan kolven en/of voeden

Kunstmatige flesvoeding

De kunstmatige flesvoeding, ofwel kunstvoeding, die pasgeboren kindjes krijgen wordt zuigelingenvoeding genoemd. In volledige zuigelingenvoeding zitten alle benodigde voedingsstoffen voor de groei en ontwikkeling van het kindje in de eerste paar levensmaanden. Merken voegen daar vaak ook andere stofjes aan toe, zoals omega-6 vetzuur, omega 3-vetzuur, nucleotide (dat dient als bouwsteen voor dna en rna), niet-verteerbare koolhydraten, probiotica en taurine.

De voornaamste redenen waarom vrouwen ervoor kiezen om zuigelingenvoeding te geven is dat ze zo de voedingstaak kunnen delen met hun partner, ze hebben geen tijd voor borstvoeding of ze kunnen kunstvoeding beter combineren met werk. Pijn is de belangrijkste reden voor vrouwen die na zes weken stoppen met het geven van borstvoeding. Moeders die ervoor kiezen om kunstvoeding te geven en moeders die kunstvoeding moeten geven moeten goed geïnformeerd worden over de soorten kunstvoeding, de hoeveelheid en frequentie.

De meest recente cijfers lijken aan te geven dat borstvoeding onverminderd populair is. Wellicht dat  social media eraan heeft bijgedragen dat de discussie meer in de schijnwerpers is komen te staan. Zorgverleners worden nog altijd door de richtlijnen gestuurd om vrouwen aan te moedigen borstvoeding te geven, zegt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. 

Door: Redactie Nationale Zorggids