Normal_normal_kinderopvang_creche_spelen

Op woensdag 11 oktober aanstaande vindt in Ede een bijeenkomst plaats voor pedagogisch medewerkers, pedagogen, kwaliteitsmedewerkers, locatiemanagers/directeuren kinderopvang, gastouders en gastouderbureaus. Diverse sprekers geven die dag in Cinemec hun visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Dat meldt Kinderopvang Congressen.

Kinderen die naar een kinderdagverblijf gaan, leren er veel verschillende sociale vaardigheden die van pas komen om zich later staande te kunnen houden in de samenleving. Zij leren ook beter met elkaar omgaan, hoe ze rekening moeten houden met anderen en hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Met name voor medewerkers binnen de kinderopvang is in deze sociale ontwikkeling een belangrijke rol weggelegd.
Betsy van de Grift, Sieneke Goorhuis-Brouwer en Pauline Slot zijn enkele van de sprekers die aan het woord komen. Zij vertellen hoe zij de ontwikkeling van het jonge kind zien en geven de toehoorders meer inzicht in het onderwerp. Tijdens het congres wordt onder meer antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe ontwikkelt een kinderbrein zich?
  • Wat werkt wel en niet in de stimulering van taalontwikkeling?
  • Welke mogelijkheden biedt de opvoeding in een groep?
  • Welke lessen kunnen we trekken uit onderzoeken die gehouden zijn binnen de VVE en kinderopvang
  • Hoe kan de kinderopvang bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind?

Het programma start ‘s ochtends om 9.00 uur en duurt naar verwachting tot circa 16.30 uur. Geïnteresseerden die tot de primitieve doelgroep behoren (managers, leidinggevenden, locatiemanagers, pedagogisch medewerkers, gastouders, peuterspeelzaal/bso medewerkers, professionals, docenten, eigenaren, directeuren in de kinderopvangsector en overige (niet commercieel) geïntereseeerden) kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website van Kinderopvang Congressen. Op die website is tevens meer informatie over het congres, de diverse sprekers en contactpersonen te vinden.

Door: Redactie Nationale Zorggids