Normal_zwangerschapstest_pregnancy_test_result_wiki_-c_

Door het vertrek van de directeur Ron Leenders van Stichting Casa Klinieken dreigen zwangere vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren in de problemen te komen. De koepelorganisatie voor abortussen voert ongeveer de helft van de zwangerschapsbeëindigingen uit in Nederland, maar kampt door financiële problemen en het vertrek van de directeur met wachttijden. Zwangere vrouwen ondervinden hier hinder aan, vooral bij late abortussen. Het is niet duidelijk wanneer de problemen opgelost zullen worden nu de directeur opgestapt is. Dit meldt Follow The Money. 

De koepelorganisatie voor abortuszorg zegt op haar website nog altijd abortussen uit te voeren omdat er van een faillissement geen sprake is, maar gezamenlijk onderzoek van radioprogramma Argos en onderzoekswebsite Follow The Money brengen andere berichten naar buiten. De financiële problemen zouden hebben geleid tot de wachttijden waar de klinieken nu mee kampen. Een aantal vestigingen zijn gesloten omdat artsen op non-actief staan of omdat het personeel zich ziek heeft gemeld. Het gedeeltelijke faillissement heeft geleid tot onderbezetting, waardoor andere vestigingen langer open blijven en meer ingrepen per dag uitvoeren da gebruikelijk of wenselijk is.

Met een doorstart van Stichting Casa Klinieken zou per 1 oktober duidelijk worden hoeveel personeelsleden ontslagen zouden worden. Echter is door het spontane opstappen van de directeur nu geen duidelijkheid over de toekomst van de klinieken en de abortussen die worden uitgevoerd. De problemen lijken nog niet opgelost te worden, waardoor de wachttijden bij de klinieken ook steeds verder oplopen. In de klinieken worden niet alleen zwangerschapsbeëindigingen uitgevoerd bij Nederlandse vrouwen, maar ook bij zwangere vrouwen uit andere landen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de stichting. Zo wordt onderzocht of er gefraudeerd is met declaraties, zoals nu de verdenking is. Voor de narcose zou structureel een te hoog bedrag zijn gedeclareerd door de zorgverlener.

Door: Redactie Nationale Zorggids