Normal_baby_kind

Steeds meer geadopteerde kinderen maken gebruik van commerciële dna-testen om hun familie op te sporen in het land van herkomst. Doordat gefraudeerd is met de adoptiepapieren van veel kinderen, is het vaak niet mogelijk om via een papieren spoor ouders, broers en zussen terug te vinden. Honderden geadopteerden hebben al gebruik gemaakt van de internationale databank die hiervoor is opgesteld. Dit meldt Volkskrant. 

Eerder dit jaar werd bekend dat er in de jaren ‘80 en ‘90 veelvoudig gefraudeerd is met de adoptiepapieren van kinderen die naar Nederland zijn gebracht. Namen, geboortedata en locaties zijn soms verzonnen en ook zijn er zaken bekend waarbij de ouders nog in leven zijn, terwijl in het dossier werd gesproken over een weeskind.

Met een commerciële dna-test kunnen verschillende factoren in kaart gebracht worden die mogelijk niet juist in de papieren staan. Via de Family Tree databank kan gezocht worden naar verwante familieleden. Wanneer een broer of zus eenzelfde test heeft laten uitvoeren en is opgenomen in de databank, is het mogelijk om in contact te komen. Ook ouders die hun kind hebben afgestaan kunnen een test doen om zo hopelijk gekoppeld te worden aan hun verloren kind. Het gebeurde regelmatig dat kinderen ontvoerd werden uit scholen om via adoptie naar een ander land te verhuizen. De lokale adoptiebureaus verdienden hier geld mee.

Er zijn al succesverhalen, zegt Chamila Seppenwoolde van United Adoptees International (UAI). Soms gaat het om een broer of zus die gevonden is, soms om de ouder of een achteroom- of tante. In sommige gevallen kan via een verwant familielid alsnog achterhaald worden of de biologische ouders nog inleven zijn. Het UAI wil dat de kosten van de dna-test vergoed worden, omdat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het adoptiestelsel waarbij zoveel gefraudeerd kon worden. De kosten van zo’n test (onder andere van 23andme,  Family Tree en Ancestry) starten met zo’n zestig euro.

Door: Redactie Nationale Zorggids