Normal_laboratorium_onderzoek_bloedonderzoek

Uit onderzoeker van Vumc-wetenschapper Kim Holtkamp blijkt dat er onder zorgprofessionals en risicogroepen draagvlak is voor een Preconceptie Dragerschapsscreening op Maat. Dit is een screening die op populatiespecifiek niveau kijkt en zo ernstige erfelijke aandoeningen vaststelt. Dat meldt Kennispoort Verloskunde. 

In de algemene bevolking komt dragerschap van erfelijke ziektes minder vaak voor dan binnen de verschillende bevolkingsgroepen die Nederland kent. Toekomstige ouders die willen weten of zij erfelijke ziektes dragen, kunnen van tevoren een dragerschapsscreening laten uitvoeren.

Hoe een screening succesvol wordt uitgevoerd, is afhankelijk van enkele factoren, zoals de bekendheid met genetische aandoeningen, acceptatie en stigmatisatie. Een succesvolle implementatie van de screening wordt tegengehouden bij besluiteloosheid of afwezigheid van een concrete vraag.

Een bredere screening op maat kan een oplossing zijn voor de huidige uitdagingen waar zorgverleners nu tegenaan lopen. Door rekening te houden met bijvoorbeeld afkomst, kan een dragerschapsscreening beter worden geïmplementeerd. Het gevolg hiervan is echter dat er ook nieuwe ethische vragen boven water komen. Het is volgens Holtkamp belangrijk om hier eerst onderzoek naar te doen, voordat de huidige mogelijkheden worden uitgebreid. 

Door: Redactie Nationale Zorggids