Normal_rook

Een rookvrije generatie start met ouders die stoppen met roken, zo staat in het regeerakkoord. Maar waar het akkoord tekortschiet zijn de maatregelen die genomen moeten worden om te stoppen en welke hulp (toekomstige) ouders daarbij krijgen. Dit melden diverse artsen aan Nieuwsuur, zo meldt de zender. 

Een belangrijk aspect dat veel ouders missen in de invloed van derdehandsrook. Ouders die zeggen dat ze niet roken in het bijzijn van hun kinderen, vergeten dat zij ook dan schadelijke stoffen overbrengen, zegt kinderarts Onno Graafland van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat kan via de huid, het haar of kleding gebeuren. “We kennen voorbeelden van couveusekinderen van wie ouders roken en in hun urine vinden we nicotine of afbraakproducten van sigaretten.”

Artsen pleiten daarom voor intensievere ondersteuning. Zelfstandig stoppen met roken blijkt vaak te moeilijk, dus daar moet hulp voor worden ingericht, zegt verslavingsarts Robert van de Graaf. Het komt er volgens hem op neer dat er verslavingszorg moet worden ingericht, speciaal voor mensen met een rookverslaving. Mensen met een ernstige verslaving hebben gespecialiseerde hulp nodig, zo ook mensen die aan tabak zijn verslaafd.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zegt te gaan voor een cultuurverandering. Hij erkent ook dat rokenden vaak onder de noemer verslaafd vallen en laat de artsen weten dat het nieuwe kabinet een goede bondsgenoot is. 

De Taskforce Rookvrije Start, waarin negen beroepsgroepen uit de zorg zijn vertegenwoordigd, riep het nieuwe kabinet onlangs op om het tabaksaccijns fors te verhogen, hulp bij stoppen met roken voor (aanstaande) ouders buiten het eigen risico te houden én te zorgen voor gedragsmatige en medicamenteuze behandeling van verslavingsgeneeskundige zorg, indien geïndiceerd. Verder zouden er meer maatregelen genomen moeten worden rondom het standpunt tabaksontmoediging ‘naar een rookvrije samenleving’ van de KNMG, zoals het verminderen van verkooppunten en rookvrij maken van openbare ruimten zoals speeltuinen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids