Logo_logo_fiom

Het taboe op het kiezen voor een abortus lijkt groter te worden,  blijkt uit onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. Meer dan de helft van de vrouwen die kiest voor abortus, praat er niet makkelijk over en bijna de helft van deze vrouwen schaamt zich voor hun ervaring. In de campagne ‘Praat over abortus! Doorbreek het taboe’ vertellen twee vrouwen, die zelf voor een abortus hebben gekozen, in een videoportret over deze (vaak) lastige keuze. Zij en ook Fiom hopen hiermee het taboe op abortus te doorbreken. Dit zodat iedere vrouw bij een ongewenste zwangerschap een weloverwogen keuze kan maken die past bij haar leven, waarden en toekomst. Dit meldt Fiom. 

Ondanks het vrije klimaat in Nederland als het gaat om seksuele gezondheid en rechten, is anno 2017 een ongewenste zwangerschap niet vrij van oordelen. Beperkte kennis en negatieve opvattingen over ongewenste zwangerschap en de keuzemogelijkheden, maken dat dit thema in de taboesfeer blijft hangen. Vrouwen die een ongewenste zwangerschap meemaken, ervaren weinig ruimte om dit te delen en ontvangen zo ook weinig begrip en steun voor hun situatie en keuze. 

Vooral de keuze voor het afbreken van de zwangerschap kan in toenemende mate rekenen op onbegrip en soms zelfs afkeur, wat de situatie voor de vrouwen in kwestie nog lastiger kan maken. Dit terwijl uit onderzoek blijkt dat het maken van een weloverwogen keuze, zonder drang of dwang, van groot belang is voor het voorkomen van (psychische) problemen en spijt op de lange termijn. Fiom vindt het dan ook belangrijk een ander geluid te laten horen als het gaat over ongewenste zwangerschap en de daar bijhorende keuzemogelijkheden. 
 
De campagne ‘Praat over abortus! Doorbreek het taboe’ gaat om het verhaal van Lisa en Masja. Beiden hebben een aantal jaren geleden gekozen voor een abortus. In een videoportret vertellen zij over hun keuze voor abortus, de gevoelens, gedachtes en afwegingen die hierbij meespeelden en komt naar voren hoe zij het taboe op abortus hebben ervaren en welke gevolgen dit voor hen heeft gehad. Met de verhalen hopen Lisa en Masja het taboe te verkleinen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids