Logo_radboudumc_logo

Het Radboudumc heeft subsidie ontvangen om een test te ontwikkelen waarbij artsen kunnen luisteren naar de longen van de ongeboren baby, en daarmee kunnen beoordelen of deze genoeg gerijpt zijn. Baby’s die te vroeg geboren kampen vaak met longen die nog niet rijp genoeg zijn om zelfstandig te kunnen ademen. De test zou complicaties bij vroeggeboorten kunnen terugdringen. Dit meldt Skipr. 

Tot op heden bestaat er geen test waarmee artsen de rijpheid van de longen kunnen vaststellen, zonder dat dit schadelijk is voor moeder en baby. Het is daarom lastig vast te stellen of de longen rijp genoeg zijn als een geboorte zich vroeg aandient. Artsen en gynaecologen zouden door de test kunnen besluiten om middels een behandeling de geboorte uit te stellen of de longen versneld te laten rijpen.

Onder te vroeg geboren baby’s zijn onrijpe longen de meest voorkomende complicatie. De baby kan op dat moment niet zelfstandig ademen en er kan zelfs sprake zijn van blijvende schade als het kind met onrijpe longen ter wereld komt. In sommige gevallen is het mogelijk om de bevalling uit te stellen door medicatie. Als artsen echter kunnen zien dat de longen voldoende gerijpt zijn, kan de bevalling alsnog plaatsvinden en zakt daarmee het risico op andere complicaties.

Radboudumc ontving de subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een gynaecoloog en fysicus van het medisch centrum gaan samen de akoestische test ontwikkelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ultrageluid, wat ook al gebruikt wordt voor andere medische onderzoeken. “Elk weefsel heeft een eigen, uniek geluidspatroon”, zegt gynaecoloog Freke Wilming. “Op die manier krijg je informatie over het binnenste van een lichaam zonder het te openen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids