Normal_baby_speen

De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van een kind. In de praktijk blijkt dat 14 procent van de Nederlandse kinderen een valse start kent door bijvoorbeeld vroeggeboorte of een te laag geboortegewicht. Psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden spelen daarbij een belangrijke rol. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid komt voor de zomer met een landelijk actieprogramma “Kansrijke Start”, dat ervoor moet zorgen dat kinderen een goede start kunnen maken. Dit meldt Rijksoverheid.

Samen met gemeenten en partijen uit ondermeer de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg wil de minister een landelijk programma neerzetten. Het programma Kansrijke Start zal zich onder andere richten op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders zal een belangrijk aandachtspunt zijn.

Gemeenten zitten overigens niet stil waar het gaat om de aanpak rondom een goede start van kinderen. Schiedam is één van de gemeenten die, met kennis uit het door het ministerie van Volksgezondheid gefinancierde programma Healthy Pregnancy 4All, werkt aan een samenhangende aanpak rondom de geboorte. Schiedam start de voorlichting over het belang van gezond zwanger worden zo vroeg mogelijk, ondermeer met preconceptielessen op scholen, informatie op het consultatiebureau en kinderwensspreekuren. Onlangs is een start gemaakt met de verspreiding van de resultaten en kennis uit het programma Healthy Pregnancy 4All naar 165 gemeenten. De minister trekt daar 1,5 miljoen euro voor uit.

“Alle kinderen verdienen een kansrijke start. De eerste duizend dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling, bepalend voor de kansen in het latere leven. De kans op een goede start krijg je maar een keer. Het is onze opdracht die kans zo groot mogelijk te maken.”

Door: Redactie Nationale Zorggids