Normal_zwanger__zwangerschap

De gemeenten Hoogeveen, Schiedam, Den Haag en Rotterdam helpen dakloze aanstaande moeders, of aanstaande moeders in de schulden of met relatieproblemen. Dit heet sociale verloskunde en als het aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid ligt, roepen veel meer gemeenten in Nederland deze ondersteuningsvorm in het leven. Het doel: een gezond kind dat in een veilige omgeving opgroeit en een moeder zonder stress. Dat meldt Trouw. 

In Rotterdam is het project Moeders van Rotterdam een initiatief van de gemeente zelf, het Erasmus MC en stichting de Verre Bergen. Zwangere vrouwen en moeders worden daar drie jaar lang in een moeder-kindhuis begeleid op allerlei vlakken. En dat is nodig, want in Rotterdam zijn babysterfte en babyziekte daar tussen de twee tot drie keer hoger dan elders in het land.

Eén vrouw die in het Rotterdamse moeder-kindhuis verblijft heeft last van bloedingen. Ze is dakloos en werd in het verleden mishandeld door haar ex-man. Of de bloedingen komen door de angsten die ze daardoor heeft is niet bekend. “Wat we wel zeker weten, is dat stress invloed heeft op de zwangerschap. Het vergroot de kans op vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht”, zegt Hanneke de Graaf van het Erasmus MC.

Naast stress, heeft ook het rook-, drink-, en eetgedrag invloed op de gezondheid van het ongeboren kindje en het kind op latere leeftijd. Ook hierdoor kan een kind een te laag geboortegewicht hebben en op latere leeftijd juist een te hoog gewicht en hoge bloeddruk. Om een goede opgroeisituatie voor het kindje te realiseren, wordt de vrouw ook na haar zwangerschap ondersteund. Zo krijgt ze hulp bij het aanvragen van een uitkering en voor al haar babybenodigdheden wordt gezorgd.

De Graaf pleit voor goede, vroegtijdige voorlichting aan kwetsbare, laagopgeleide westerse vrouwen en aan niet-westerse vrouwen. Waar laagopgeleide vrouwen uit bijvoorbeeld Nederland informatie verkeerd interpreteren, hebben niet-westerse vrouwen met name zwangerschapsproblemen, zoals een hoge bloeddruk, die erfelijk zijn bepaald. Daarnaast beheersen zij de taal soms niet goed genoeg, waarvoor een tolk of tolktelefoon nodig is.

Door: Redactie Nationale Zorggids