Normal_zwanger_buik

Betere samenwerking in multidisciplinaire consortia in de geboortezorg, preventie, betere zorg voor kwetsbare zwangeren en organisatie van zorg. Zomaar een greep uit de resultaten van het eerste ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte. Dat meldt ZonMw.

Tijdens de duur van het programma (2011 – 2017) zijn er 48 projecten gestart, waarbij samenwerking centraal stond. In dit programma zijn er in de afgelopen jaren 9 multidisciplinaire consortia gevormd, waardoor een landelijke kennisinfrastructuur is gerealiseerd. Alle onderzoeksprojecten uit het programma zijn multidisciplinair uitgevoerd. Met de kennis uit deze onderzoeksprojecten wordt er een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de gezondheid van moeder en kind.

Een groep die extra aandacht kreeg binnen het programma Zwangerschap en geboorte waren kwetsbare zwangeren. Deze groep heeft een verhoogde kans op perinatale sterfte. Verschillende consortia hebben projecten uitgezet om kwetsbare zwangeren tijdig op te sporen en betere zorg te bieden.

De communicatie tussen verloskundigen, gynaecologen en andere professionals in de geboortezorg tijdens overdrachtsmomenten kan beter. Soms begrijpen professionals elkaar niet, hebben zij verschillende verwachtingen of ontbreekt de tijd voor een goede overdracht. Om de overdracht van zorg soepeler te laten verlopen zijn er multidisciplinaire teamtrainingen ontwikkeld die met behulp van gestructureerde informatieoverdracht kunnen bijdragen aan veilige zorg. In het e-magazine zijn enkele projecten op dit gebied uitgelicht.

Door: Redactie Nationale Zorggids