Normal_zwanger_zwangerschap_1

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2005 en 2008 geen zwangerschapsuitkering kregen, kunnen die deze vanaf vandaag met terugwerkende kracht aanvragen bij het UWV. Als ze dit aanvragen krijgen ze in januari 5.600 euro die ze destijds misliepen. Dat meldt NOS. 

Door een wijziging in de Wet arbeid en zorg (Wazo) verviel in mei 2005 de publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 kregen zij via de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen zelfstandigen (ZEZ) opnieuw recht op een uitkering gedurende tenminste zestien weken.

Enkele vrouwen die in de tussenliggende jaren bevielen van een kind, vonden het onterecht dat zij geen beroep konden doen op een publieke zwangerschaps- en bevallingsuitkering en stapten naar de rechter. De afgelopen jaren heeft dit tot verschillende uitspraken geleid. De Hoge Raad stelde vrouwen in 2011 in het ongelijk, maar de rechtbank Midden-Nederland kwam in 2016 tot een ander oordeel. Na een tussenuitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CrvB) in juli vorig jaar besloot de vorige minister een compensatieregeling te treffen.

In totaal hebben zo’n 20.000 vrouwen recht op de uitkering die vanaf vandaag tot 1 oktober 2018 aangevraagd kan worden. “Lang niet alle vrouwen die er recht op hebben, weten ervan. Daarom gaan we de komende tijd voorlichting geven op social media en in bladen die de vrouwen lezen”, zegt Irene van Hest van FNV Zelfstandigen. Deze campagne is ook gericht op zelfstandige vrouwen die nu zwanger zijn of worden en niet weten dat zij recht hebben op een uitkering. 

Door: Redactie Nationale Zorggids