Normal_bevalling

Komend najaar concentreert Treant Zorggroep waarschijnlijk alle klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskundige zorg op locatie Scheper in Emmen. Patiënten kunnen nog altijd terecht in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen voor poliklinische zorg, dagbehandelingen en voor- en nazorg op de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde. Het bestuur is tot dit besluit gekomen door een aanhoudend tekort aan kinderartsen. Dit besluit stuit op kritiek van de gemeenten Stadskanaal en Hoogeveen en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Dat melden Treant, Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe. 

Treant ziet zich genoodzaakt tot concentratie van zorg door een structureel tekort aan kinderartsen. Het bieden van klinische verloskundige en klinisch kindergeneeskundige zorg betekent dat er 24/7 een kinderarts op locatie moet zijn. Er zijn momenteel te weinig kinderartsen om de benodigde diensten op een verantwoorde manier voor langere tijd op meerdere locaties te kunnen draaien.

“Het sluiten van afdelingen is het laatste dat je als bestuurder wil. We ervaren dit als een aderlating van ons zorgaanbod voor de regio. Het is een besluit dat we met buikpijn hebben moeten nemen. Maar artsen die we niet hebben, kunnen we ook niet inzetten. Dit is de enige manier om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren”, zegt bestuursvoorzitter Carla van de Wiel.

Treant heeft als sinds december last van een tekort aan kinderartsen. De afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Emmense Scheper zijn sinds 18 december tijdelijk gesloten. De druk op de bestaande kinderartsen is er nog steeds. Om te voorkomen dat meer artsen uitvallen, is gekozen voor concentratie van zorg op locatie. De capaciteit van de locatie Emmen is het grootst. Vooralsnog is het besluit een voorgenomen besluit. De ondernemingsraad, cliëntenraad en raad van toezicht moeten nog een duit in het zakje doen.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is niet blij en overweegt actie. Wellicht dat het in samenwerking met Stadskanaal en Hoogeveen tot een alternatief kan komen. Volgens de verzekeraar zijn de 8,8 kinderartsen die Treant nu in dienst heeft genoeg om zeker twee locaties open te houden, desnoods alleen doordeweeks. Ja, 8,8 kinderartsen zijn misschien voldoende voor enkel de acute verloskunde, zegt Treant, maar niet als je bekijkt wat kinderartsen daarnaast aan takenpakket hebben. “De zorgverzekeraar gaat er gemakhalve aan voorbij dat er ook nog kinderartsen nodig zijn voor 14.000 polibezoeken en 2.350 opnames van kinderen per jaar. Om deze zorg te kunnen bieden hebben we meer dan 8,8 kinderartsen nodig”, laat Treant op haar website weten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids