Normal_baby_kruipen_kijken_kind35

Jonge kinderen tussen de 0 en 4 jaar hebben een drie keer grotere kans om met een brandwond in de huisartsenpraktijk te komen dan de algemene bevolking. De kans dat deze jonge kinderen met een brandwond de huisartsenpost bezoeken in de avonduren of in het weekend is zelfs vier keer groter. Dit meldt de Nederlandse Brandwonden Stichting op basis van eigen onderzoek in samenwerking met NIVEL. 

Jaarlijks nemen ongeveer 92.000 mensen contact op met de huisarts in verband met een brandwond. Kleine kinderen zijn daarbij oververtegenwoordigd. “We zien dat het aantal meldingen van brandwonden bij zeer jonge kinderen in vijf jaar is gestegen van 3,7 per duizend patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts naar 11,7 kinderen per duizend patiënten”, zegt Christel von Reeken. De Brandwonden Stichting gaat per direct haar voorlichtingsacties intensiveren.

Ernstige brandwonden worden in Nederland altijd behandeld bij één van de drie Nederlandse Brandwondencentra (Groningen, Rotterdam en Beverwijk). Dit zijn er negenhonderd per jaar. Op de spoedeisende hulp van de ziekenhuizen worden jaarlijks negenduizend patienten met brandwonden behandeld. Wanneer een verbranding minder ernstig is, maar professionele hulp wel nodig is, vindt de behandeling plaats bij de huisarts.

Bij de jonge doelgroep zijn jongens oververtegenwoordigd. In de zomermaanden ziet de huisarts – net als rond de jaarwisseling – meer brandwonden dan in de rest van het jaar. Het onderzoek toont verder aan dat in postcodegebieden met lagere inkomens, een hoger percentage mensen met een migratie-achtergrond en in gebieden met een hogere stedelijkheidsgraad, meer mensen met brandwonden naar de huisarts gaan dan in andere gebieden.

“Dit onderzoek toont aan hoe hard onze huidige preventiecampagne om brandwonden bij kleine kinderen te voorkomen nodig is. Kleine kinderen ontwikkelen zich razendsnel van baby tot peuter en kleuter. Vanuit de registratie in de drie Nederlandse Brandwondencentra weten we dat tijdens deze ontwikkelingsfases het risico op brandwonden sterk toeneemt. Ouders die zich inschrijven voor onze preventiecampagne ontvangen gerichte en specifieke preventietips, afgestemd op de leeftijd van hun kindje.” Aanmelden voor e-mailalerts en een gratis boekje met nuttige tips kan via brandwondenstichting.nl/boekje.

Door: Redactie Nationale Zorggids